Per 1 januari 2020 is Solonat opgeheven

 

Voor informatie kun je nog terecht bij info@solonat.nl